Webmegler – fagsystem for eiendomsmegling

Gjennom Webmeglers sjekklister får du sikker og praktisk bistand gjennom alle fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag, enten det er et tradisjonelt meglingsoppdrag, tvangssalg eller kontrakt- og oppgjørsoppdrag.

Webmegler

Med webmegler får du et fagsystem hvor du praktisk og sikkert kan navigere deg gjennom alle fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag, enten det er et tradisjonelt meglingsoppdrag, tvangssalg eller kontrakt og oppgjørsoppdrag - fritid, salg, utleie, eller næring. Med webmegler får du et komplett fagsystem, uten behov for ekstramoduler.

Webmegler omfatter bl.a.:

• Et mal-bibliotek med alt du trenger av maler
• Sikker lagring av saksdokumentasjon. Alle dokumenter er også tilgjengelige i pdf.
• Komplett klientregnskap med elektronisk bank
• CRM – grupper, utvalg, e-post, SMS, flettebrev
• Elektronisk budgivning med BankID
• Integrasjon mot Infoland, Norkart, Inviso, Protector, Söderberg & Partners og  Eiendomsverdi
• Omfattende rapportmuligheter
• API for tilgang til rådata (Kostnad for API avtale)

Med Webmegler får du et komplett klientregnskap, korrekt journalføring og sikker lagring av all saksdokumentasjon. Du får også mulighet for digitalt befaringverktøy, digitale oppgjørsskjemaer og digital overtakelsesprotokoll.

Som bruker får du tilgang til to versjoner av Webmegler slik at du alltid kan være tilgjengelig; V4 installeres på PC mens V5 er nettbasert og fungerer på smarttelefon og nettbrett. Systemet driftes fra Visma Real Estate Solutions´ datasentre.

Pris

Du betaler en fast pris per eiendomsmeglingsoppdrag. Prisen avhenger av det totale antallet eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår for advokatfirmaet:

1-20 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår: kr 1298,- per oppdrag
21-50 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår: kr 1155,- per oppdrag
flere enn 50 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår: kr 1042,- per oppdrag

Det er ingen etablerings, drifts- eller lagringskostnader. Oppgitte priser er ekskl. mva. Avregning vil skje ved årsslutt.

Inkludert i prisen er tjenestene: elektronisk spørring grunnbok, trygg budgivning.no, bankID-identifisering og oppslag Eniro/gulesider. Du belastes for SMS-bruk i tilknytning til disse forbruksbaserte tjenestene.

Inkludert i prisen er også salgsoppgaveproduksjon etter standardmal, med advokatfirmaets logo og foretaksopplysninger. Dersom du ønsker en individuell mal for ditt firma, kan dette bestilles. Utarbeidelse av tilpasset mal koster kr 1172,- per time ekskl. mva.

For en fullstendig prisoversikt, se her

Bestilling og systemopplæring

Advokater som ikke tidligere har benyttet webmegler, må delta på kurs i regi av Visma Real Estate Solutions før webmegler kan brukes. 

Pris for kurset er kr 590,- Kurset godkjennes som etterutdanning og gir to eiendomsfaglige etterutdanningstimer. 

For spørsmål om webmegler og bestilling, ta kontakt med Visma Real Estate Solutions ved Christoffer Hope, 47019550 christoffer.hope@visma.com