Webmegler – fagsystem for eiendomsmegling

Gjennom Webmegler får du et fagsystem hvor du sikkert og praktisk kan navigere deg gjennom alle fasene i et eiendomsmeglingsoppdrag, enten det er et tradisjonelt meglingsoppdrag, tvangssalg eller kontrakt- og oppgjørsoppdrag.

Webmegler

Med webmegler får du et komplett fagsystem, uten behov for ekstramoduler. Med Webmegler får du et komplett klientregnskap, korrekt journalføring og sikker lagring av all saksdokumentasjon.

I fagsystemet Webmegler finnes det egne oppdragstyper for  salg, fritid, utleie og næring. Webmegler omfatter bl.a.:

  • Et mal-bibliotek med alt du trenger av maler
  • Sikker lagring av saksdokumentasjon. Alle dokumenter er også tilgjengelige i pdf.
  • Komplett klientregnskap med elektronisk bank
  • CRM – grupper, utvalg, e-post, SMS, flettebrev
  • Elektronisk budgivning med BankID
  • Integrasjon mot Infoland, Norkart, Inviso og  Eiendomsverdi
  • Omfattende rapportmuligheter
  • API for tilgang til rådata (Kostnad for API avtale)
  • Elektronisk signering av dokumenter.

I tillegg får du også mulighet til å ta i bruk digitale oppgjørsskjemaer og digital overtakelsesprotokoll.

Som bruker får du tilgang til to versjoner av Webmegler slik at du alltid kan være tilgjengelig; den ene installeres på PC mens den andre er nettbasert og fungerer på smarttelefon og nettbrett. Systemet driftes fra Visma Real Estate.

Visma har utviklet fagsystemet Core, som skal erstatte Webmegler. Innen utgangen av 2025 skal kunder som benytter Webmegler bli flyttet over til Core. 

På Visma.no kan du lese mer om Core og overgangen til Core. 

Pris

Du betaler en fast pris per eiendomsmeglingsoppdrag. Prisen avhenger av det totale antallet eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår for advokatfirmaet:

1-20 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår: kr 1420,- per oppdrag
21-50 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår: kr 1267,- per oppdrag
flere enn 50 eiendomsmeglingsoppdrag per kalenderår: kr 1143,- per oppdrag

Det er ingen etablerings, drifts- eller lagringskostnader. Oppgitte priser er ekskl. mva. Avregning vil skje ved årsslutt.

Inkludert i prisen er tjenestene: elektronisk spørring grunnbok, trygg budgivning.no, bankID-identifisering og oppslag Eniro/gulesider. Du belastes for SMS-bruk i tilknytning til disse forbruksbaserte tjenestene.

Inkludert i prisen er også salgsoppgaveproduksjon etter standardmal, med advokatfirmaets logo og foretaksopplysninger. 

For en fullstendig prisoversikt, se her

Bestilling og systemopplæring

Advokater som ikke tidligere har benyttet webmegler, må delta på felleskurs i regi av Visma Real Estate før webmegler kan brukes. 

Pris for kurset er kr 590,- Kurset godkjennes som etterutdanning og gir to eiendomsfaglige etterutdanningstimer. 

For spørsmål om webmegler og bestilling, ta kontakt med Visma Real Estate ved Christoffer Hope, 47019550