Kurs i regi av Advokatforeningen

Som medlem av Advokatforeningen, får du selvsagt medlemspris på kurs og arrangementer i regi av den lokale kretsen og Advokatforeningen.

Advokatforeningen sentralt arrangerer jevnlig kurs for Advokatforeningens medlemmer. Advokatforeningens hovedfokus er kurs og videreutdanning innen advokatetikk og drift av advokatvirksomhet, som kurs om hvitvaskingsregelverket, GDPR, ledelse, advokatens taushetsplikt, regnskap i advokatvirksomhet mm..

Kurs arrangeres også jevnlig av Advokatforeningens kretser.

Kursene vil bli annonsert per nyhetsbrev (e-post) og i Advokatforeningens aktivitetskalender.

Advokatforeningens aktivitetskalender er en oversikt over kommende kurs i regi av Advokatforeningen, Advokatforeningens kretser og JUS.