Yrkesskadeforsikring

Sammen med Tryg tilbyr Advokatforeningen yrkesskadeforsikring. Forsikringen er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte.

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt for alle bedrifter med ansatte, jf. lov om yrkesskadeforsikring § 3. Dersom du er ansatt i eget AS, plikter du også å tegne yrkesskadeforsikring.

I henhold til lov om yrkesskadeforsikring dekker forsikringen:

  • tapt inntekt,
  • tap i fremtidig inntekt,
  • menerstatning over 15 %,
  • påførte og fremtidige merutgifter og 
  • utbetaling til ektefelle eller samboer ved dødsfall begravelseskostnader.

Advokatforeningens avtale dekker i tillegg:

  • Reisen til og fra jobb.
  • Psykologisk førstehjelp, som vil si kostander til akutthjelp som følge av psykologiske reaksjoner som skyldes en plutselig og uforutsett hendelse. Maksimal dekning for psykologisk førstehjelp er kr 40 000,-
  • Tilpasninger på arbeidsplassen.

Gjennom vår avtale kan man velge om forsikringen skal dekke invaliditet fra 1-15 %, noe som anbefales.

I Locktons forsikringsportal kan du lese mer om Advokatforeningens tilbud om yrkesskadeforsikring og tegne forsikringen elektronisk.

Ved spørsmål, ta kontakt med Advokatforeningens forsikringsmegler Lockton Norway: Olav Botnen.

Olav Botnen
E-post: 
telefon: 99 51 85 85