Uavhengig pensjonsrådgivning fra Formue

Formue Pensjonsrådgivning AS tilbyr Advokatforeningens medlemmer individuell rådgivning og bedriftsrådgivning til rabatterte priser.
Mann i dress med kaffekopp

Individuell pensjonsrådgivning for advokatfullmektiger, advokater og partnere

Pensjonsordningene i advokatbransjen og nivået på disse, varierer mye. Den enkeltes situasjon og valgmuligheter er også avhengig av individuelle forhold, for eksempel om advokaten er ansatt eller eier, og organiseringen av eierskapet.
                           
Pensjonsrådgivning er aktuelt for alle aldersgrupper; som del av den generelle oversikten over egen privatøkonomi, i forbindelse med jobbskifte og i planleggingen av seniorkarriere og nedtrapping av yrkeskarrieren. Pensjon handler dessuten ikke bare om alderspensjon, men også om risikodekning som uførepensjon og etterlattepensjon. 

Kort oppsummert handler individuell rådgivning om å gi oversikt og trygghet slik at medlemmer

 • vet hva de ligger an til å få i pensjon 
 • vet hva de kan gjøre for å påvirke egen pensjon
 • unngår fallgruver som kan gjøre at de mister verdifulle rettigheter
 • kan ta bevisste og riktige valg
 • kan føle seg trygge på at de får det de har krav på 

Bedriftsrådgivning på pensjonsområdet for advokatselskaper

Det er i dag økt fokus på pensjons- og forsikringsordninger som ansattgoder. Pensjonsordningene har også stor betydning både for rekruttering og seniorpolicy. Sammensatt på riktig måte kan ordningene bidra til verdiskapning i selskapet. Noen advokatfirmaer har likevel kostbare løsninger som ikke helt treffer som tiltenkt. 

Rådgivningen til advokatfirmaer omfatter blant annet: 

 • Bistand til vurdering av tjenestepensjons- og forsikringsopplegget
  - vurdering og målretting for et skreddersydd pensjons- og forsikringsopplegg, tilpasset selskapet og deres ansatte 
  - synliggjøring av verdien av personalordningene for å tiltrekke seg og beholde riktig arbeidskraft  
  - synliggjøring av innholdet og verdien av ordningene for ansatte
 • Bistand til informasjon og kommunikasjon, herunder seniorkurs, foredrag eller individuell rådgivning for ansatte  
 • Kurs og rådgivning til den lovpålagte styringsgruppen for pensjon i deres arbeid
 • Bistand til å vurdere eller etablere lederavtaler eller andre avtaler om supplerende pensjon

Her kan du se tilbudet fra Formue for Advokatforeningens medlemmer (krever innlogging)

Om Formue 

Formue er et ledende, nordisk selskap innen uavhengig rådgivning. Formue ble startet i 2000, og het frem til begynnelsen av 2022 Formuesforvaltning i Norge og Burenstam & Partners i Sverige. Selskapet har i dag rundt 400 ansatte fordelt på 18 kontorer i Norge, seks kontorer i Sverige og ett kontor i Danmark. Selskapets helhetlige tjenester omfatter rådgivning rundt investeringer, skatt, pensjon, bærekraft, arv/generasjonsskifte, kunst, regnskapsførsel og pensjonsrådgivning. Selskapet har 140 milliarder kroner i langsiktig formuesforvaltning for familier, privatpersoner, stiftelser og organisasjoner.

Om Formue Pensjonsrådgivning AS

Rådgiverne i Formue Pensjonsrådgivning har bakgrunn som jurister og økonomer, og mange års erfaring med pensjonsrådgivning, kurs og foredrag for bedrifter og enkeltpersoner. Formues pensjonsteam gir deg pensjonsrådgivning og oversikten du trenger for å kunne navigere trygt innenfor de ulike pensjonsordningene, enten du søker råd som enkeltperson eller i forbindelse med advokatselskapets ordninger. Rådgiverne er uavhengige, og har ingen egeninteresse i den enkeltes valg. Deres oppgave er å sikre at den enkelte får et best mulig grunnlag for å kunne treffe riktige valg. 

Medlemmer som ønsker å benytte seg av rådgivningstilbudet kan kontakte Formue ved å sende e-post til . Rådgivningen kan gjennomføres fysisk og digitalt etter nærmere avtale mellom medlemmet og Formue.

Rådgivning til Advokatforeningens medlemmer ytes av Alexandra Plahte og Hilde Nordstoga.

Alexandra er jurist og leder i Formue Pensjonsrådgivning. Hun har jobbet som uavhengig rådgiver for offentlige og private virksomheter, forbund/fagforeninger og deres ansatte/medlemmer innenfor pensjon. Plahte kombinerer jus med økonomi og er kjent for sine evner til å formidle komplekst stoff på en forståelig måte. Hun brukes mye som foredragsholder og er stadig å se i media.

Hilde er jurist med trygderett som spesialfag, og er fagsjef i Formue Pensjonsrådgivning. Hun har arbeidet som rådgiver for enkeltpersoner og bedrifter innenfor pensjonsområdet. Nordstoga har bred erfaring som kurs- og foredragsholder, og bidrar også til tidsskrifter med fagartikler om pensjon og pensjonsøkonomi. Hun har tidligere arbeidet i NAV Internasjonalt med pensjons- og trygdeytelser etter folketrygdloven og ulike trygdeavtaler.