Modum Bad/Villa Sana

Advokatforeningen har avtale med Modum Bads seksjon for arbeidshelse, Villa Sana.
Modum Bad/Villa Sana

Rådgivningstilbudet er for advokater som er medlem av Advokatforeningen og som trenger å snakke om utfordringer i arbeidsliv, privatliv, samliv eller fritid – eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. 

Tilbudet omfatter dagsrådgivninger på Villa Sana, Modum bad, på Villa Sanas kontor i Oslo, på telefon eller video.

Rådgivningsdagen går fra kl. 9 – 15 med ca. 1 times lunsjpause. Ofte er det slik at man bruker god tid frem til lunsj til å kartlegge. Deretter brukes tiden etter lunsj til å sortere i problemstillinger og å se på tiltak og valg, og eventuelt konsekvensene av disse. Deretter prioriterer vi i henhold til dette. Rådgivningsdagen kan også ha et annet innhold alt etter behov.

Det tilbys også telefon og videorådgivninger på inntil 2,5 timer.

Det er også mulighet for parrådgivningsdag på Villa Sana, Modum, der advokatens partner deltar i samtalen.

Tilbudet er ikke diagnostisk eller helsehjelp. Det gjøres ingen skriftlig dokumentasjon.

Tverrfaglig stab

Tilbudet på Villa Sana drives av en kvalifisert tverrfaglig stab, ledet av en psykiater. Det er et ønske at samtalene blir preget av god tid, romslighet, raushet og ro.

Hvordan ta kontakt?

Advokaten tar selv kontakt med Villa Sana for å avtale trådgivning. Henvendelsen kan gjøres på telefon eller e-post.

Utgifter

Tilbudet finansieres av Advokatforeningen og det kreves heller ikke egenandel.

Ved lang reisevei kan Villa Sana tilby overnatting, forutsatt ledig kapasitet.
Pris kr 1 105,- inkl. frokost.

Kontaktinformasjon

Telefon: 32 74 98 83
E-post:

Her finner du mer informasjon om tilbudet til Modum Bad. 

Les mer på Modum bads nettside