Modum Bad/Villa Sana

Advokatforeningen har inngått en samarbeidsavtale med Modum Bads seksjon for arbeidshelse, Villa Sana.

Modum Bad driver behandling, forskning, forebygging og fagformidling innen psykisk helsevern. Modum Bads seksjon for arbeidshelse, Villa Sana, tilbyr kurs og rådgivning til ulike yrkesgrupper. Målet er å forebygge utbrenthet og gi litt hjelp i tide med tanke på veien videre i yrkesliv, privatliv eller samliv.

Advokatforeningens medlemmer tilbys dagsrådgivninger og digitale rådgivninger hos Villa Sana. Det kreves ingen egenandel da tilbudet finansieres av Advokatforeningen.

Tilbudet gis i form av mestringsstøttende 6 timers rådgivningsdager eller 2,5 timers video-/telefon-rådgivninger som gir den enkelte hjelp til å arbeide med seg selv og sin livssituasjon. Det er mulighet for overnatting i forbindelse med rådgivningsdagene dersom det er behov for dette.

Tjenesten vil også kunne inkludere parrådgivning der advokatens ektefelle/partner/samboer deltar i samtalen. Parrådgivning gjennomføres ikke digitalt.

Tilbudet er ikke diagnostisk eller behandling/helsehjelp, og det gjøres ingen skriftlig dokumentasjon.

 

Kontakt Villa Sana for å sette opp rådgivning:

Telefon: 32 74 98 83
E-post:

Her finner du mer informasjon om tilbudet til Modum Bad. 

Les mer på Modum bads nettside