Om oss

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge. Advokatforeningens mål er en advokatprofesjon med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår.

Foreningen skal være advokatenes fremste arena for rettspolitisk engasjement. Vi arbeider for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper, utvikler regler for god advokatskikk og har egen klageordning på advokater.

Vi gir medlemsservice i form av rådgivning og en rekke medlemstilbud – ikke minst i form av gode forsikringsordninger som advokater trenger i sin virksomhet. Sammen med Juristenes Utdanningssenter administrerer vi det videre- og etterutdanningskrav som påligger alle advokater som vil være medlem i Advokatforeningen.

Advokater som er medlem i Advokatforeningen, kan skilte med MNA. Medlem i den norske Advokatforening.

Medlemskap i Advokatforeningen er individuelt og frivillig.

Om lag 90 % av alle norske advokater og advokatfullmektiger er medlem i Advokatforeningen.

Her finner du våre årsrapporter