Presserom

Velkommen til Advokatforeningens presserom.

Vi ønsker å yte god service til journalister og myndigheter. Dersom du ikke finner det du søker på våre nettsider, eller det er andre ting du lurer på, ta kontakt med vår kommunikasjonssjef Baard Amundsen på e-post eller tlf. 922 46 300.

Ved spørsmål til foreningens leder eller generalsekretær, finner du kontaktinformasjon under.

Her finner du oversikt over våre høringsuttalelser. 

Her finner du oversikt over våre lovutvalg og faste utvalg. 

Innsyn i disiplinærbeslutninger

Alle disiplinærbeslutninger fra de fem siste årene er offentlig tilgjengelig. En utskrift av advokatens disiplinærjournal er offentlig tilgjengelig ved forespørsel. Det kreves ingen begrunnelse for en slik forespørsel. Ved innsyn i en disiplinærbeslutning vil den innklagede advokaten informeres om utsendelsen, samt hvem henvendelsen kommer fra. Informasjon som kan identifisere klagers navn, klienter eller er taushetsbelagt på annen måte, vil bli anonymisert før beslutningen gjøres offentlig tilgjengelig.

Forespørsel om innsyn i disiplinærbeslutninger sendes til

Kontaktinformasjon

Siri Teigum Leder

tlf:  90 91 23 55  
Merete Smith Generalsekretær

tlf: 97 02 95 97
Mette Yvonne Larsen Leder av Forsvarergruppen

tlf: 91 80 09 34
Baard Amundsen Kommunikasjonssjef

tlf: 92 24 63 00
Ida Sofia Vaa Kommunikasjonsrådgiver

tlf: 91 61 49 53
Trude Hafslund

Web-redaktør

tlf: 40 85 41 81

   

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon i Norge.

Advokatforeningens mål er en advokatprofesjon med høy faglig standard, god yrkesetikk og med gode rammevilkår. Advokatforeningen er en forkjemper for rettsstaten og er våre medlemmers fremste arena for rettspolitisk engasjement.

Nesten 90 prosent av alle norske advokatfullmektiger og advokater er medlemmer av Advokatforeningen. Medlemskapet er individuelt og frivillig.

Den Norske Advokatforening
Org. nr. 936575668
Adresse: Universitetsgata 9 Postboks 362 Sentrum, 0102 Oslo
E-post: