Rutiner og anbefalinger

Gode rutiner for etablering, gjennomføring og avvikling av oppdrag og å være faglig ajour minimerer risikoen for feil og ansvar. Her finner du også Advokatforeningens forslag til oppdragsbekreftelse og informasjon om aktuelle oppstartstilbud.