Menneskerettigheter og advokatvirksomhet

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter retter seg mot all næringsvirksomhet, også advokatvirksomhet. Nedenfor finner du veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene, og en anbefaling til menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.

Advokatforeningen vedtok i 2017 å nedsette et utvalg for å iverksette arbeidet med å fremme FNs veiledende prinsipper om menneskerettigheter i advokatbransjen.

Utvalget bestod av:

  • Advokat Frode Elgesem, Elgesem Advokatfirma AS (utvalgsleder)
  • Advokat Nils Thommessen, Advokatfirmaet Wiersholm AS
  • Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BA-HR AS
  • Advokat Siv Blanca Børge-Ask, Union Gruppen
  • Advokatfullmektig Morten Andreas Lind, Advokatfirmaet CLP DA

Utvalget innledet arbeidet med en rapport om næringsliv og menneskerettigheter. Rapporten resulterte i to veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene, og en anbefaling til menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.

Den ene veilederen er utarbeidet for advokatvirksomhet generelt, den andre gjelder spesifikt for bedriftsadvokater. Veilederne gir konkrete råd og informasjon om hvordan norske advokater bør gjennomføre FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter fra 2011. FNs veiledende prinsipper er anerkjent som den ledende globale standarden for næringslivets menneskerettighetsansvar, og gjelder for alle typer næringsvirksomhet, inklusive advokater og advokatfirmaer. Veilederne inngår i et større arbeid med å fremheve norske advokaters ansvar for å inkludere rådgivning om mulige menneskerettighetsbrudd i tilfeller hvor det er aktuelt som en del av sine juridiske tjenester.

Advokatforeningen har også utarbeidet en menneskerettighetspolicy, som foreningen anbefaler at advokatfirmaene innarbeider og gjennomfører i sin virksomhet.

Her kan du lese Advokatforeningens rapport om næringsliv og  menneskerettigheter for advokater.

Her kan du lese Advokatforeningens rapport om næringsliv og menneskerettigheter for advokater (engelsk versjon).

Her kan du lese Advokatforeningens veiledning for advokater og advokatfirmaer om næringsliv og menneskerettigheter.

Her kan du lese veilederen Advokatforeningens veiledning for bedriftsadvokater om næringsliv og menneskerettigheter.

Her kan du lese Advokatforeningens anbefaling til menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.