Menneskerettigheter og advokatvirksomhet

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter retter seg mot all næringsvirksomhet, også advokatvirksomhet. Nedenfor finner du veiledere om advokaters ansvar for at næringslivet respekterer menneskerettighetene, og en anbefaling til menneskerettighetspolicy for advokatfirmaer.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang