Menneskerettigheter og advokatvirksomhet

FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter gjelder for alle typer næringsvirksomhet, og det er ikke tvilsomt at prinsippene også gjelder for advokater og advokatfirmaer.

Dette innholdet er kun tilgjengelig for medlemmer som har logget inn

Logg inn, begrenset tilgang