IT-løsninger for advokater

TechTorget er en kompakt årlig utstilling av teknologiske ressurser og løsninger for alle typer advokater og advokatfirmaer, administrativt ansatte og IT-ansvarlige i advokatbransjen. På Techtorget.no får du i tillegg til enhver tid en oversikt over tilbydere av de ulike tekniske løsningene.

ComplianceRegnskap/rapporteringIT-drift/ outsourcingJuridisk informasjonData og dokumentanalyse basert på AIE-signeringKlient onboardingBobehandlingCRM/ markedsføringDokumenthåndteringSaksadministrasjonSikkerhetØvrig

Compliance

Det blir stadig viktigere og vanskeligere for firmaer å overholde alt av krav og regler.

Techtorget presenterer gode teknologier som gjør utfordringen enklere.

Regnskap/rapportering

Finansiell teknologi blir stadig smartere, og kan bidra effektivt med registrering, budsjettering, rapportering og andre regnskapsfunksjoner.

Techtorget presenterer ulike løsninger som passer ulike behov.

IT-drift/ outsourcing

Drift av IT-løsninger gjennomgår en rask utvikling, ikke minst innenfor skybaserte teknologier.

Ulike løsninger presenteres og forklares på Techtorget.no - slik at du kan orientere deg om hva som passer dine behov.

Juridisk informasjon

En rekke nye teknologier gjør det juridiske arbeidet enklere og raskere.

Se hva som passer din advokatvirksomhet på Techtorget.no.

Data og dokumentanalyse basert på AI

Kunstig intelligens og maskinlæring innebygges i stadig flere løsninger, ikke minst innenfor Due Diligence, granskninger, prosedyreskriving med mer.

Techtorget gir en oversikt over hva som finnes, og hvor utviklingen er på vei.

E-signering

Få en oversikt på Techtorget.no over ulike elektroniske signeringsløsninger for dokumenter og kontrakter, basert på BankID og andre tilbydere.

Klient onboarding

Automatiserte løsninger for verifisering av nye klienter, overholdelse av antihvitvaskingsregler med mer, betegnes gjerne som klient onboarding.

Techtorget lar ullike tilbydere presentere teknologier som gjør dette enklere og tryggere.

Bobehandling

De fleste prosesser innenfor bobehandling, som regnskap, lønn, dokumentasjon, kommunikasjon med mer, kan nå bistås av teknologi.

Få en oversikt over tilbudene på Techtorget.no.

CRM/ markedsføring

Ulike teknologiske løsninger for markedsføring av advokatvirksomhet, og kundepleie av klienter, blir presentert på Techtorget.no.

Dokumenthåndtering

Det finnes i dag god teknologi for bistand i en lang rekke dokumenthåndteringsprosesser, som etablering av dokumenter, sammenliging og gjennomgang av dokumenter, samt redigering, ulike samarbeidsløsninger med mer.

Se mer på Techtorget.no

Saksadministrasjon

Aministrative prosesser som klient- og saksopprettelse til arkivering, timefangst, bilagshåndtering, fakturering, arbeidsflyt med mer, egner seg godt for teknologisk bistand.

Techtorget lar ulike tilbydere vise sine løsninger.

Sikkerhet

Mange av de som leter etter hull i sikkerhetssystemene dine, holder seg meget godt faglig oppdatert.

Techtorget lar deg gjøre det samme.

Øvrig

Ikke alle teknologiske løsninger for juridisk sektor fanges opp av de store kategoriene.

Disse finner du på Techtorget.no