Sterkt kritisk til Eiendomsmeglingsutvalgets innstilling

NOU 2021:07 Trygg og enkel eiendomsmegling er nå klar. Advokatforeningen er sterkt kritisk både til utvalgets sammensetning, og til innstillingen.

Les mer

Advokatforeningens talentpris fornyer seg – og løfter frem gode rollemodeller

Advokatforeningens talentpris vil for fremtiden deles ut til advokater som er gode rollemodeller i advokatbransjen. Prisen har to kategorier; årets advokatfullmektig, og årets prinsipal/leder. Advokatforeningens talentpris er en årlig pris for...

Les mer

Elektronisk kommunikasjon med Skatteetaten

Det finnes muligheter for å unngå at Skatteetaten sender deg saksdokumenter i posten.

Les mer

Advokatforeningen erklærer partshjelp i sak om forvaltningsloven § 36

Etter at begge underinstansene har forkastet kravet om dekning av utgifter til advokat etter forvaltningsloven § 36, er saken nå anket inn til Høyesterett. Advokatforeningen har erklært partshjelp.

Les mer

Advokatforeningen på Arendalsuka 2021

Advokatforeningen stiller på Arendalsuka igjen i år med spennende debatter og rollespill.

Les mer

Rett i sofaen: Skal advokater få drive med eiendomsmegling?

I en NOU om en ny eiendomsmeglingslov foreslås det at advokater ikke lenger skal kunne drive med eiendomsmegling i egenskap av å ha advokatbevilling.

Les mer

Rett i sofaen: Ny advokatlov

Jon Wessel-Aas og Merete Smith gir deg høydepunktene i advokatloven som kom på fredag.

Les mer

Advokatloven – endelig er den her

Endelig får advokatene det domstolen har hatt lenge; en lov som definerer vår viktige rolle i rettsstaten.

Les mer

Rett i sofaen: Vil oppheve taushetsplikt for utvalg om overgrep

Regjeringsoppnevnt utvalg som skal undersøke overgrep begått av helsepersonell er en god sak, men bør be om samtykke, ikke oppheve taushetsplikten til behandlere.

Les mer