Nyhet

Åpenhetsloven for næringslivet – en milepæl for menneskerettigheter og bærekraft

Torsdag 19. august kl. 12.00. Hvordan ser fremtidens næringsliv ut? Hvordan unngå at lovens krav om aktsomhetsvurderinger blir en kostnadskrevende skrivebordsøvelse uten resultater for menneskene det gjelder? Livestream fra Arendalsuka.
Stortinget har vedtatt en Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven).
 
Støttespillerne jubler for at Norge har tatt på seg ledertrøya i arbeidet i bekjempelsen av menneskerettighetsbrudd og for anstendig arbeid. Norge kan bli et foregangsland. Det blir et kvalitetsstempel for varer og tjenester fra norske virksomheter. Bedriftenes omdømme både hos forbrukere og samarbeidspartnere står på spill. Ingen ønsker å kjøpe produkter som er produsert gjennom barnearbeid, farlige arbeidsforhold eller moderne slaveri.
 
Studier viser at for få norske virksomheter kjenner til og etterlever internasjonale retningslinjer og prinsipper for ansvarlig næringsliv i dag. Hvordan unngå at lovens krav om aktsomhetsvurderinger blir en kostnadskrevende skrivebordsøvelse uten resultater for menneskene det gjelder?
 
Det vil være stort behov for veiledning fra Forbrukertilsynet og offentlige aktører på hva det innebærer å gjøre aktsomhetsvurderinger og respektere menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vil det offentlige følge opp lovkravene med tilstrekkelige ressurser og kunnskap for å gi den veiledningen til bedriftene som trengs?
 
Hvordan kan Norges OECD-kontaktpunkt, Raftostiftelse og Advokatforeningen bistå norske bedrifter i dette arbeidet? Vil det innebære oppvekst av et stort marked for private aktører som tilbyr sine tjenester, uten noe form for resultat i form av at bedrifter selv håndterer risiko for menneskerettighetsbrudd.
 

Medvirkende

  • Frode Elgesem, Rafto Stiftelsen / OECD kontaktpunkt
  • Else McClimans, Advokat, Advokatforeningen
  • Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
  • Jette F. Christensen, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
  • Nina Schefte, Head of Social Responsibility, Hydro
  • Tore Storehaug, Stortingsrepresentant, KrF
  • Halvor Sigurdsen, NHO