Domstolsreformen bør ikke reverseres

Advokatforeningens høringsuttalelse om reversering av domstolsreformen, er klar. Generelt opplever vi at reformen har gitt gode resultater, og at den ikke bør reverseres.

Les høringsuttalelsen her.