Se hvordan du får gode oppdragsrutiner

Gode, interne rutiner for etablering, gjennomføring og avslutning av oppdrag øker kvaliteten i advokatarbeidet, og reduserer risikoen for feil og ansvar.

Les mer

Advokatforeningen har flyttet til det nye Tullinkvartalet i Oslo

I litt over 30 år har Advokatforeningen hatt et godt samboerskap med Juristforbundet og Juristenes Utdanningssenter (JUS) i Kristian Augusts gate. Nå har vi startet et nytt kapittel i vårt arbeid for deg og dine advokatkolleger, i Universitetsgata 9....

Les mer

Advokatloven i Stortinget

Advokatforeningen har lenge jobbet for å modernisere lovgivningen for utøvelse av advokatvirksomhet, der advokatenes rolle i rettsstaten kommer tydelig frem – og beskyttes. Advokatloven er nå endelig til behandling i justiskomitéen, og det forventes at...

Les mer

Unntak for smittekarantene ved gjennomføring av straffesaker

Regjeringen har gitt unntak for smittekarantene i arbeidstiden for personell i kritiske samfunnsfunksjoner. Domstolene ivaretar en slik samfunnskritisk funksjon.

Les mer

Kilder i advokatretten

Kilder i advokatretten er en samling av det vesentligste av regelverk og retningslinjer som utgjør rammene rundt advokatens virksomhet.

Les mer