Forbud mot juridisk rådgivning til Russland og russiske klienter

28. oktober ble EUs åttende sanksjonspakke mot Russland innført i norsk rett, med ikrafttredelse samme dag. Det er nå forbudt å yte juridiske rådgivningstjenester til Russlands regjering og til juridiske personer etablert i Russland.

Bakgrunnen for sanksjonene er Russlands pågående krigføring mot og ulovlige annektering av Ukraina. EU vedtok sanksjonspakken 6. oktober.

Forbudet mot juridisk rådgivning er innført i sanksjonsforskrift Ukraina (territoriell integritet mv.) § 19c. Bestemmelsens andre ledd lyder:

«Det er forbudt direkte eller indirekte å yte arkitekt- og ingeniørtjenester, juridiske rådgivningstjenester og IT-konsulenttjenester til

  1. Russlands regjering, eller
  2. juridiske personer etablert i Russland.»

Viktige unntak fra forbudet omfatter bl.a. juridisk rådgivning «som er strengt nødvendig for å utøve retten til forsvar i rettslige prosesser og retten til et effektivt rettsmiddel» og juridisk rådgivning «som er strengt nødvendig for å sikre tilgang til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige prosesser i Norge eller EU».

Hele sanksjonsforskriften kan leses på LovData. Samme sted ligger også endringsforskriften.

For ytterligere informasjon om sanksjonspakken, se Regjeringens hjemmeside.

Det har i EU-landene allerede oppstått problemstillinger og spørsmål knyttet til omfanget av forbudet mot juridisk rådgivning. CCBE (Conseil des barreaux européens – Foreningen for europeiske advokatforeninger) mottar henvendelser om dette og planlegger å ta det videre med Rådet for EU eller EU-Kommisjonen.