Blogg

Advokater i fare

24. januar markeres International Day of the Endangered Lawyer, altså dagen for truede advokater. Jeg har lyst til å bruke denne dagen på å rette oppmerksomheten mot alle advokater rundt i verden som arbeider under ganske andre forhold enn vi her i Norge – også med livet som innsats.

International Bar Association (IBA) forklarer dagen slik:

"Advokater, som voktere av rettsstaten, spiller en avgjørende rolle i å opprettholde rettigheter som ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og rettssikkerhet ved å holde overgripere ansvarlige og søke rettshjelp for dem hvis rettigheter blir krenket under fredelige demonstrasjoner."

IBA har i år valgt å se spesielt på situasjonen til advokater i Iran. I kjølvannet av demonstrasjonene som oppsto etter at 22 år gamle Mahsa Amini døde i polititets varetekt, har flere iranske advokater opplevd trusler, trakassering og tilfeldige arrestasjoner. Frykten for represalier gjør det vanskelig for advokater å gi tilstrekkelig hjelp. Konsekvensen blir at klienter blir idømt dødsstraff uten rettferdig rettergang.

Vårt eget menneskerettighetsutvalg er engasjert i situasjonen til advokater i Tyrkia, der de har observert rettssaker og møtt straffeforfulgte kollegaer. Siden 2016 har mer enn 1600 advokater blitt arrestert, og 450 advokater er dømt til totalt 2786 år i fengsel, ifølge The Arrested Lawyers Initiative.  

Situasjonen er på ingen måte i ferd med å bedre seg, og i november 2023 kom en ny rapport om at advokater i Tyrkia blir arrestert, varetektsfengslet og fengslet på grunn av deres juridiske arbeid – inkludert klienter de representerer og faglige organisasjoner de tilhører. 

Også i Russland ser man det samme mønsteret: Advokater som representerer opposisjonelle blir arrestert, opplever trakassering og blir ransaket. Flere advokater har reist fra landet for å unngå å bli fengslet. Nå er ikke forfølgelse av advokater i Russland noe nytt, men situasjonen har forverret seg utover 2000-tallet. Senest i høst ble tre av opposisjonsleder Alexey Navalnys advokater arrestert rett før en høring i retten.

International Day of the Endangered Lawyer er en av disse dagene jeg skulle ønske vi ikke hadde behov for å markere. Dessverre ser det ut til at slike markeringer kommer til å være nødvendige i lang tid framover. Uavhengige advokater og en fungerende rettsstat er en av grunnpilarende i et demokrati. Vi som er heldige å arbeide i land som troner på toppen av rettssikkerhetskåringer har derfor et ekstra ansvar for bruke stemmen vår til å støtte våre kolleger i land der advokatyrket trues.