Blogg

Må man være en drittsekk for å forsvare en drittsekk?

Selvfølgelig ikke. I det siste har jeg likevel sett utsagn om advokater som kan tyde på at mange ikke vet, eller glemmer hvilke rettigheter og plikter som ligger til forsvarergjerningen.

Jeg har lest en del kommentarfelt der advokater nærmest demoniseres. Hva har de gjort seg skyldige i? Som regel har de kun gjort jobben sin som forsvarer.

Dette bekymrer meg. Dette er en del av en nettkultur som brer om seg på mange områder. Jeg skal ikke begi meg inn på en debatt om hva advokater bør tåle eller ikke tåle, for grensen er ulik fra advokat til advokat. Det som bekymrer meg mer er når politikere gjentar slike holdninger i sosiale medier, og er med på å fyre opp under den hatske stemningen i kommentarfeltet.

Politikere er blant dem som virkelig burde kjenne til forsvarerens rolle. De burde vite at forsvareren har krav på ikke å bli identifisert med det hun anfører for sin klient, eller det syn og de interesser klienten har. Forsvareren er rett og slett ikke klienten.

Forsvareren skal ivareta tiltaltes interesser i saken. Forsvarerens oppgave er ikke å presentere den objektive sannhet, eller å fremstille saken på en balansert og nyansert måte. Oppgaven med å bevise tiltaltes skyld påligger påtalemyndigheten. På et samfunnsmessig nivå er håpet at helheten i aktors og forsvarers bevisførsel og prosedyre, gir et tilstrekkelig godt bilde av hva som har foregått til at dommerne kan treffe en riktig avgjørelse.

Retten til en forsvarer er en av flere viktige rettssikkerhetsgarantier i vår rettsstat. Den retten har du uavhengig av hvilke grusomme handlinger du måtte ha begått. Forsvarerens jobb er å sørge for klientens rettigheter blir ivaretatt gjennom hele rettsprosessen, sikre klientens rett til ikke å inkriminere seg selv eller blir presset til å avgi en forklaring mot sin vilje.

En advokat skal opptre saklig og korrekt og i pakt med regler for god advokatskikk. En god forsvarer kan gjøre jobben sin uten å sympatisere med sin klients tankegods eller handlinger. For meg er dette en selvfølge, men sommerens kommentarfelt viser at det nok er mange som trenger en oppfriskning i hva forsvarerens rolle egentlig er.