Blogg

Ulovlig soningspraksis rammet de mest sårbare blant oss

Inngang til fengselsceller
Skal det virkelig være slik at du må i fengsel hvis du er for fattig til å betale bøtene dine? Nei, mener jeg.

I VG kan man lese saken om Alem Girmay, en rusavhengig mann, som ble innkalt til 50 dagers soning fordi han ikke klarte å betale bøtene han fikk. Heldigvis for ham, tok han kontakt med Gatejuristen, som umiddelbart reagerte på at en mann uten lønn og formue måtte i fengsel for dette. 

Takket være Gatejuristen som tok saken videre til Riksadvokaten, ble det avdekket at mange kan ha sonet fengselsstraff uten at lovens vilkår er overholdt. Det er nemlig ingen automatikk i at du skal i fengsel hvis du ikke har betalt boten din.

For at en slik fengsling skal være gyldig, må vilkårene i straffeprosessloven § 456 være oppfylt. Den bøtelagte må ha betalingsevne, eller så må allmenne hensyn tilsi at fengselsstraffen sones. I Girmays tilfelle kan det ikke sies at noen av disse vilkårene var oppfylt.  

Riksadvokaten har nå sendt brev til påtalemyndighetene og bedt dem om å slutte med praksisen med å fengsle de som ikke betaler bøtene sine. Riksadvokaten ba samtidig om tall for hvor mange bøtelagte personer som har blitt innkalt til soning fordi de ikke har betalt en bot. Ifølge VG dreier det seg om godt over 4000 personer!

At en som hverken har råd eller mulighet til å betale bøtene sine må i fengsel, strider mot all min forståelse av rettssikkerhet. Man blir altså pålagt en ekstra straff fordi man har vært så uheldig i livet og endt med et rusproblem eller andre årsaker til at man ikke har inntektsgivende arbeid. En rettsstat som Norge kan ikke leve med at vi nærmest ilegger ekstrastraff for fattigdom.

Jeg er takknemlig for at vi har organisasjoner som Gatejuristen som følger opp samfunnets svakeste og gir dem rettshjelp. Jeg støtter dem i kravet om at alle bøtesoningssaker bør gjennomgås for å finne ut av hvor mange som er rammet av denne ulovlige soningspraksisen.

Les brevet fra Riksadvokaten her (pdf)

Les saken i VG her 

Over 4000 har sonet fengselsstraff etter ulovlig saksbehandling (sak i VG)