Nyhet

Advokatloven: Kombinasjon av styreverv og advokatoppdrag

Departementet vurderer for tiden Advokatforeningens innspill om advokaters adgang til å ta advokatoppdrag for virksomheter de har styreverv i.

Advokatlovutvalget foreslo å innføre et lovfestet totalforbud mot å påta seg advokatoppdrag for virksomheter som advokaten har styreverv i. Dette mener Advokatforeningen vil være uheldig, og frata selskaper, foreninger, lag og andre sammenslutninger muligheten til å bruke den advokaten og de advokattjenestene man ønsker i de tilfellene hvor advokatens uavhengighet ikke krenkes.

Advokatforeningen mener at dagens regler om adgangen til å påta seg advokatoppdrag for virksomheter som advokaten har styreverv i, bør videreføres. Etter gjeldende regler er det en viss adgang til å påta seg advokatoppdrag, så fremt advokatens uavhengighet ikke svekkes ved dette.

Departementet har uttalt at de tar sikte på å fremme lovforslaget før sommeren.

Du kan lese mer om saken på Advokatbladets nettsider.