Nyhet

Advokatforeningen flytter til nye lokaler

Advokatforeningen flytter til Universitetsgata 9 i det nye Tullinkvartalet i Oslo. Der ønsker vi å videreutvikle organisasjonen og komme tettere på medlemmene våre.

Advokatforeningen har holdt til i Juristenes Hus i Kristian Augusts gate 9 i Oslo, siden 1990. Der har vi hatt et godt samboerskap med blant annet Juristforbundet og Juristenes Utdanningssenter (JUS). I løpet av julen flytter vi til nye lokaler, rett rundt hjørnet. Adressen er Universitetsgata 9, som er en del av det nye Tullinkvartalet.

Det nye Tullinkvartalet inneholder et mangfold av aktører fra ulike bransjer og profesjoner – som næringsvirksomhet, kunnskapsutvikling og teknologi. Området er utviklet for å skape samhandling og utveksling av kompetanse, samt trivsel og aktivitet. Ikke minst jurist- og advokatmiljøer er godt representert i det nye Tullinkvartalet. Juridisk fakultet og flere advokatfirmaer er blant våre nye naboer.

De nye lokalene vil være langt bedre egnet til å komme tett på våre medlemmer og våre tillitsvalgte, og vi kan blant annet arrangere mange av våre kurs hjemme hos oss selv.  Et åpent, moderne landskap vil samtidig gi nye muligheter for å utvikle foreningen videre, til glede for våre stadig flere medlemmer.

Vi håper at du vil oppleve de nye lokalene som et langt mer fristende sted å stikke innom, og vi er trygge på at du vil bli invitert til flere kurs og andre arrangementer hos oss, fremover.

17. desember er siste offisielle arbeidsdag i Juristenes Hus. De ansatte jobber deretter på hjemmekontor frem til innflyttingen den 10. januar. Så er det bare å håpe at samfunnet og arbeidslivet snart åpner opp såpass at vi raskt kan ta de nye lokalene fullt ut i bruk.

Så snart smittevernreglene gjør det mulig, vil du være hjertelig velkommen til Advokatforeningen i Universitetsgata 9.