Nyhet

SV er blitt enige med regjeringspartiene om et budsjett for 2022 - Streiken fortsetter

Etter uker med forhandlinger er det nå enighet mellom regjeringspartiene og SV om et budsjett for 2022. Her økes blant annet inntektsgrense for fri rettshjelp og reisefraværsgodtgjørelsen økes litt.

Fortsatt streik

Det viktigste spørsmålet for mange av advokatforeningens medlemmer har vært om regjeringen og SV ville imøtekomme de kravene Advokatforeningen har stilt for å avslutte den pågående streiken i Høyesterett.

Resultatene fra budsjettforhandlingene viser fortsatt ingen forhandlingsrett, eller høyere sats ut over den økningen regjeringen allerede har varslet. Det er imidlertid satt av 21 millioner til å reversere deler av kuttet i reisefraværsgodtgjørelsen. Det tilsvarer ifølge foreningens beregninger rundt 120 kroner timen i økt reisefraværgodtgjørelse.

Varsler ny rettshjelpslov

Regjeringspartiene og SV brukte anledningen til å varsle at det skal legges frem forslag til ny rettshjelplov for Stortinget innen våren 2023.

Øker inntektsgrensen

Regjeringen har satt av 100 millioner kroener til økning av inntektsgrensen for fri rettshjelp. Hvor mye inntektsgrensen faktisk kan økes for 100 millioner er imidlertid uklart. Dette er uansett et betydelig hopp opp fra den forrige regjeringen som satte av 23 millioner. 

Styrker rettshjelptiltakene

I tillegg til den generelle økningen i rettshjelpsordningen skal de spesielle rettshjelptiltakene styrkes med 10 millioner kroner.