Nyhet

Fremtidens rettshjelp – en rettsstat for alle?

Tirsdag 17. august kl. 15.00 - 16.00 - I dag tjener mange for lite til å kunne betale for rettslig bistand, men for mye til å få fri rettshjelp. Advokatforeningen og Gatejuristen invitere til debatt om hvordan fremtidens rettshjelpsordning skal innredes.Stream fra Arendalsuka.

NOU 2020: 5. Likhet for loven analyserer hvordan retten til fri rettshjelp bør være i årene som kommer. Utvalget forslo blant annet en ny lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven), til erstatning for dagens lov om fri rettshjelp, fra 1980. En ny rettshjelpslov ønsker å gi alle mulighet til å identifisere og ivareta sine rettslige interesser, gjennom regler om økonomisk støtte til advokathjelp i saker av stor velferdsmessig betydning. Dagens inntektsgrenser for fri rettshjelp er så lave at kun 9% av den voksne befolkningen oppfyller vilkårene. I praksis betyr dette at mange i dag tjener for lite til å kunne betale for rettslig bistand, men for mye til å få fri rettshjelp. Advokatforeningen og Gatejuristen invitere til debatt om hvordan fremtidens rettshjelpsordning skal innredes.

Deltakere i panelet:

  • Jon Wessel-Aas - Advokatforeningen
  • Nina Walthinsen – Gatejuristen
  • Ingunn Foss (H)
  • Maria Aasen-Svensrud. (AP)
  • Ole Martin Juul Slyngstadli - Jussbuss

Moderator: Aslak Bonde