Nyhet

Grønn rettsstat. Jussens plass i klima- og miljøarbeidet

Torsdag 19. august 10.00 - 11.00. Hvordan kan jussen utformes slik at en framtidsvisjon i endring ikke står i veien for forutsigbare rammebetingelser? Hvordan legge til rette for langsiktig planlegging mot en usikker framtid? Livestream fra Arendalsuka.

Det grønne skiftet er i vinden. Vinden skifter derimot fort når framtiden skal stakes ut – noe debatten rundt vindmøller har vist med all tydelighet. Hvordan kan jussen utformes slik at en framtidsvisjon i endring ikke står i veien for forutsigbare rammebetingelser? Hvordan legge til rette for langsiktig planlegging mot en usikker framtid? “Energi til Arbeid” het regjeringens stortingsmelding som kom før sommeren, men nedlegges det nok arbeid og energi i å finne fram til politisk enighet rundt grunnprinsippene for det grønne skiftet? Vi har invitert politikere, næringslivsledere, advokater og klimaeksperter til en samtale om disse temaene.

Medvirkende

  • Jens Naas-Bibow, Advokat, 1,5 Advokatfirma
  • Torkil Vederhus, Partisekretær, Miljøpartiet De Grønne
  • Andreas Sjalg Unneland, Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti
  • Fay Madelene Farstad, Seniorforsker, CICERO
  • Kåre Andersen, Næringssjef, Arendal Kommune
  • Aslak Bonde, Politisk Kommentator, Morgenbladet