Nyhet

Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes

Mandag 16. august 16.00–17.00 - Debatt om rettsstaten: Hva er den, hva gir den, og hvordan står det til med den? Stream fra Arendalsuka.

Se debatten her:https://www.youtube.com/watch?v=kHYn_FDBqGY

Første arrangement under Arendalsuka i regi av Advokatforeningen blir "Med lov skal landet bygges, og ikke med ulov ødes". Denne tusen år gamle formuleringen fra Frostatingsloven kjenner mange, men hva var det våre forfedre hadde forstått? Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas samtaler med direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter Adele Mestad og Henrik Syse fra Institutt for fredsforskning. Temaet er rettsstaten: Hva er den, hva gir den, og hvordan står det til med den?