Nyhet

Rettstatsvalget 2021

Tirsdag 17. august 10.00 - 11.00 - Rettsstaten avgjør hvor like vi er for loven – i et samfunn der stadig mer blir ulikt. Stream fra Arendalsuka

I 2020 så vi den norske rettsstaten i full sving. Regjering, Storting, domstoler, akademia og sivilsamfunn gjorde en solid innsats og fylt sine roller i møtet med korona-pandemien. Alle bidro til å vedlikeholde rettsstatens store lagspill i møte med nye og omskiftelige samfunnsutfordringer. Under trygdeskandalen sviktet lagspillet, og dermed rettsstaten. Mennesker i en meget vanskelig livssituasjon ble straffeforfulgt uten å ha gjort noe galt, og det tok alt for lang tid før rettsstatens aktører avdekket og stanset den lovstridige praksisen. Justispolitikk er ofte et tema under politiske valg, mens rettsstaten gjerne forbigås i stillhet. Lar vi huset forfalle mens vi diskuterer fargen på kjøkkenet? Den norske rettsstaten fortjener en plass i den norske valgkampen.

I panelet har vi fått med oss:

  • Adele Matheson Mestad - Direktør i Norges institusjon for menneskerettigheter
  • Merete Smith - Generalsekretær i Advokatforeningen
  • Maria Aasen-Svendsrud (AP)
  • Emilie Enger Mehl (Sp)

Vidar Strømme er moderator for debatten.