Nyhet

Opprop mot arrestasjon av russisk advokat

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har, sammen med flere europeiske organisasjoner, tatt initiativ til å signere et opprop der det protesteres mot russiske myndigheters rettslige skritt mot advokat Ivan Pavlov.

Ivan Pavlov er en fremtredende menneskerettighetsadvokat og direktør for Team-29, en sammenslutning av advokater og journalister. Teamet har siden 2015 fokusert sin innsats på offentlig tilgang til myndighetsinformasjon og å yte juridisk hjelp til ofre for rettslige overgrep.

Den 26. april avholdt byretten i Moskva et rettsmøte i et søksmål for å utpeke russisk opposisjonsleder Alexey Navalnys politiske og anti-korrupsjonsorganisasjoner som ulovlige ekstremistgrupper. Team-29 kunngjorde at de ville representere organisasjonen Anti-Corruption Foundation til fengslede Kreml-kritiker Alexey Navalny. Fire dager senere, den 30. april, ble Pavlov arrestert og siktet for ”disclosure of the data of a preliminary investigation” knyttet til sitt klientoppdrag for den tidligere journalisten Ivan Safronov, som er anklaget for høyforræderi.

Inntil nå har russiske advokater stort sett stått fritt til å utøve sine profesjonelle plikter. Arrestasjonen og de rettslige skrittene som er tatt mot Pavlov er imidlertid blant det russiske og internasjonale advokatsamfunnet sett på som en følge av hans profesjonelle representasjon for Navalnys organisasjon.

Les oppropet her