Nyhet

Store lønnsforskjeller i advokatbransjen

Partnere og ansatte advokater i de 40 forretningsadvokatvirksomhetene med høyest omsetning, tjener langt mer enn snittet for advokatbransjen.

De forretningsadvokatvirksomhetene som har den høyeste omsetningen, er også de mest lønnsomme for advokatene.

Advokatene i de 40 forretningsadvokatfirmaene med høyest omsetning, kom best ut i Advokatforeningens lønnsundersøkelse for 2020. Advokater som er ansatt i disse virksomhetene, tjente i snitt 29 prosent mer enn gjennomsnittet for advokatbransjen. Advokatfullmektiger i de samme virksomhetene tjente 20 prosent mer enn advokatfullmektiger i bransjen for øvrig.

Innad i gruppen av de 40 virksomhetene med høyest omsetning, er det også lønnsforskjeller. Advokater i de 10 virksomhetene med den aller høyeste omsetningen, tjente i snitt 119 000 kroner mer per år, enn advokatene i de 10 neste virksomhetene på listen. Advokatfullmektigene i disse virksomhetene tjente 7 prosent mer, tilsvarende 46 000 kroner per år, sammenlignet med  fullmektigene i de 10 nest neste virksomhetene på listen.

image.png