Nyhet

Endringer i inntektskravet i familieinnvandringssaker

Den 1 oktober 2021 ble det gjort en endring i hva som er godkjent inntekt ved søknad om familieinnvandring.

Advokatforeningen har mottatt brev om endring av inntektskravet i familieinnvandringssaker fra UDI. Endringen er at introduksjonsstønad ikke lenger blir regnet som inntekt ved søknad om familieinnvandring.

Her kan du lese hele brevet fra UDI