Nyhet

Rettshjelpsordningen for Nav-saken er utvidet

Rettshjelpstiltaket som er opprettet i forbindelse med Nav-saken, er utvidet til å omfatte saker tilbake til 1994 for ytelsene attføringspenger og rehabiliteringspenger, i tillegg til ytelsene som fra før er omfattet av ordningen.

Her kan du lese det oppdaterte rundskrivet

Det gjøres oppmerksom på at det er oppnevnt koordinerende advokater for sakene som er omfattet av rundskrivet. De koordinerende advokatene har til oppgave å sikre god og ensartet behandling av sakene. Advokatene er Olav Lægreid i Advokatfirmaet Advisio og Karoline Henriksen i Advokatfirmaet Henriksen & Co.