Nyhet

Advokatforeningen fordømmer det russiske bruddet på folkeretten

Advokatforeningen fordømmer den russiske invasjonen av Ukraina på det sterkeste. Vår solidaritet er med Ukraina og dets folk, som opplever et brutalt og grovt brudd på folkeretten, på Ukrainas selvbestemmelsesrett og innbyggernes sikkerhet. Russlands handlinger truer sikkerheten i hele Europa.

Alle stater må respektere de grunnleggende rettigheter, verdier, prinsipper og friheter formulert i FN-charteret, statuttene til Europarådet og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og andre grunnleggende prinsipper i internasjonal rett. 

Advokatforeningen oppfordrer, gjennom våre internasjonale paraplyorganisasjoner IBA og CCBE, på det sterkeste Russland til å trekke seg tilbake. Angrepet mot Ukraina er både uprovosert og uberettiget. Alle stater er suverene, og Russland krenker nå på det groveste Ukrainas suverenitet. Det er dypt urovekkende og noe som må fordømmes.

Våre tanker går til det ukrainske folk, og vi oppfordrer alle til å vise sin solidaritet og støtte til Ukraina i alle sammenhenger hvor dette er mulig. Samtidig er vi opptatt av de russiske kollegaer og borgere som ikke føler tilstrekkelig trygghet til å ytre seg mot denne krigen - i frykt for egne liv.

Advokatforeningen støtter kraftfulle økonomiske sanksjoner og andre former for økonomisk og politisk press for å få Russland til å stanse sin aggresjon.