Nyhet

Bistand ved dataangrep

Visste du at Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring dekker bistand ved datakidnapping og andre dataangrep?

Dersom du skulle bli utsatt for datakidnapping, dekker forsikringen utgifter til bl.a. forhandlingsbistand, juridisk bistand, it-bistand, varslingskostnader og kommunikasjonsbistand.

Kostnadene som dekkes (forsikringssummen) er begrenset til kr 100 000 per skade med en samlet begrensning på kr 250 000 per år per sikret for alle skadetilfeller.

Det knytter seg sikkerhetsforskrifter til dekningen, som man må sørge for at følges:

  • Alle vesentlige IT-programmer skal være beskyttet med personlig passord som systemet automatisk pålegger brukerne å endre minst hver 90. dag
  • Back up-filer av elektroniske data skal foretas minst en gang hver uke og oppbevares sikkert utenfor sikredes forretningssted, eventuelt at sikrede har system for at filer automatisk lagres parallelt hos ekstern leverandør
  • Sikrede skal ha rutiner for å hindre uautorisert bruk av datamaskiner eller dataprogrammer, herunder at IT-nettverket er beskyttet av brannmur og virusbeskyttelse med automatisk oppdatering.

Ved brudd på sikkerhetsforskriftene kan man helt eller delvis miste retten til erstatning, jf. FAL § 4-8.

Du kan lese mer om den utvidete dekningen ved dataangrep i forsikringsvilkårene kap. 8.