Nyhet

Streik for bærekraftig rettshjelp

8. november 2021 startet Advokatforeningen streik for bærekraftig rettshjelp. Streikeaksjonen går ut på at advokater med møterett for Høyesterett ber Høyesterett om at sakene ikke berammes så lenge aksjonen varer. Her får du en oversikt over hvordan aksjonen har utviklet seg

Juni 2022

15. juni - Enige om forslag til løsning
Etter dagens meklingsmøte ble det lagt frem en skisse til løsning som skal forankres hos begge parter. 

Mai 2022

31. mai - Behov for nytt meklingsmøte
Meklingen ble ikke ferdig og partene ble enige om å fortsette 15. juni.  

20. mai - Behov for mer mekling
Partene opplevde bheohov for mer tid, og meklingen ble derfor ikke avluttet. Ny meklingsdato blir 31. mai. 

9. mai - Meklingen starter
Meklingen ledes av tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch og Mats Ruland. Meklingen fortsetter 20. mai. Ny meklingsdato blir 31. mai. 

2. mai - Advokatforeningen svarer Justisministeren 
Advokatforeningen svarer på brevet fra Justisministern. Advokatforeningen går med på å avslutte streiken i det meklingen starter og så lenge meklingen pågår. Det er en forutsetning at det legges opp til en konsentrert mekling med en tidsfrist. Dato for mekling er foreløpig ikke satt.

April 2022

27. april - Brev fra Justisministeren om mekling
Advokatforeningen mottar brev fra justisministeren som godtar å gå inni videre dialog med Mats Ruland og Tor-Aksel Busch som nøytral tredjeperson, med krav om at aksjonen avsluttes. 

18. april - Adovkatforeningen svarer Justisministeren
Advokatforeningen svarer Justisministeren og foreslår Mats Ruland i tillegg til Tor-Aksel Busch som nøytral tredjeperson i videre dialog. 

8. april - Brev fra Justisministeren
Advokatforeningen mottar brev fra Justisminsteren som foreslår Tor-Aksel Busch som nøytral tredjepart i videre dialog. 

6. april - Møte med Justisdepartementet
Advokatforeningen med Jon Wessel-Aas, Merete Smith, Silje Berge, Frode Sulland og Mette Yvonne Larsen møtte justisminster Emilie Mehl med statsekretær og represenanter fra embetsverket. 

Justisministeren lovte å komme tilbake med forslag til en tredjeperson for videre mekling mellom partene. 

Februar 2022

25. februar - møte med Konkurransetilsynet
Jon Wessel-Aas og Merete Smith møter Konkurransetilsynet etter initativ fra Advokatforeningen. 

23. februar – Advokatforeningen svarer justisministeren
Advokatforeningen svarer på brevet fra justisministeren

18. februar – Brev fra Justisministeren
Advokatforeningen mottar brev fra justisministeren som ber foreningen om å avslutte aksjonen.

7. februar – Møte mellom Jon Wessel-Aas og Emilie Enger Mehl og pressemelding
Det avholdes møte mellom Advokatforeningens leder, Jon Wessel-Aas, og Justisminister Emilie Enger Mehl. Advokatforeningen legger frem forslag om å ta med Riksmekleren inn som en nøytral tredjepart.

Samme dag sendes det ut pressemelding fra Justisministeren med forslag til ny avtale mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet. Her kommer det frem at staten ikke vil innfri kravet om forhandlingsrett. Dette brevet legges samtidig ut som en pressemelding.

Advokatforeningen svarer justisministeren samme kveld i e-post der det gis uttrykk for at man dessverre står ganske langt fra hverandre.

Januar 2022

18. januar – Møte mellom Jon Wessel-Aas og Justisministeren
Det avholdes møte mellom Jon Wessel-Aas og Justisminister Emilie Enger Mehl. De kommer ikke frem til noen løsning, men enighet om at dialogen fortsetter.

Desember 2021

14. desember – Møte mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet
Det årlige forhandlingsmøtet mellom Advokatforeningen og Justisdepartementet om rettshjelpssatsen og stykkpris avholdes. Advokatforeningen legger frem innspill til rettshjelpssatsen for 2023. Advokatforeningen ba også om å få endret dagsorden for møtet slik at det også omhandlet aksjonen og forhandlingsrett.

1. desember – Streiken fortsetter etter budsjettforhandlinger
Advokatforeningen varsler at streiken fortsetter etter at SV ble enige med AP og SP om budsjett for 2022.

Resultatet var ikke oppløftende for de advokatene som tar sakene for samfunnets mest utsatte. Resultatene fra budsjettforhandlingene gir fortsatt ingen forhandlingsrett, mens underreguleringen av rettshjelpssatsen, fortsetter.

Regjeringens statsbudsjett gir samtidig en regulering av rettshjelpssatsen som er langt lavere enn lønnsveksten ellers i samfunnet, slik tradisjonen har vært i årtier. Regjeringen har så langt heller ikke kommet med noen innrømmelse overfor det viktigste kravet fra Advokatforeningen; en forhandlingsrett tilsvarende det sammenlignbare aktører har. 

November 2021

18. november - Dispensasjonsutvalg
Aksjonskomiteen setter ned et dispensasjonsutvalg som skal avgjøre søknader om dispensasjon fra streiken, her blir det også utformet retningslinjer for dispensasjon.

8. november – Streiken settes i gang
Regjeringen la frem sin tilleggsproposisjon til statsbudsjettet. Her ble det kun en minimal økning av rettshjelpssatsen og ingen lovnader om en tydelig forhandlingsrett for advokatene eller økning av reisegodtgjørelsen. På bakgrunn av dette besluttet Advokatforeningens hovedstyre å oppfordre forsvarere med møterett i Høyesterett til å ikke ta på seg nye saker i perioden streiken varer.

Oktober 2021

27. oktober – Advokatforeningen varsler streik
Advokatforeningen varsler sine medlemmer, Riksadvokaten, partiene i Justiskomiteen og Justisministeren om en eventuell streik.

Advokatforeningen melder at hvis ikke den nye regjeringen kommer dem i møte på tre hovedpunkter vil forsvarere med straffesaker for Høyesterett oppfordres til å ikke påta seg nye saker. Høyesteretts behandling av straffesaker vil da stoppe opp til regjeringen kommer Advokatforeningen i møte.

STREIKEN I MEDIENE

Engasjementet rundt streiken har vært stort i kretsene og en rekke lokalaviser har skrevet om engasjerte advokater rundt om i landet. 

Støtteerklæringer

Flere organisasjoner støtter Advokatforeningens streik for bærekraftig rettshjelp.