Nyhet

Ny rapport om NIMs virke

Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg har sammen med flere norske organisasjoner inngitt en felles rapport om Norges institusjon for menneskerettigheters (NIMs) virke.

Dette på bakgrunn av den kommende akkrediteringsprosessen, hvor det Globale nettverket for nasjonale institusjoner (GANHRI) vurderer om nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner (NHRIs) opererer i samsvar med Paris-prinsippene. Disse prinsippene stiller standarder som kreves oppfylt for at en NHRI skal fungere effektivt og forbli helt uavhengig.

NIM har tidligere blitt akkreditert med A-status av GANHRI. Det er det høyeste nivået for institusjonell uavhengighet i FNs NHRI-system, som krever at institusjonen opererer i fullt samsvar med Paris-prinsippene. I rapporten har de aktuelle organisasjonene argumentert for at NIM overholder disse prinsippene i sitt virke.

Utvalget vil understreke viktigheten av å ha en nasjonal institusjon med A-status, og at det særlig på områder som er politisk betente er viktig å ha en tydelig og uavhengig stemme som kan veilede om de rettslige vurderingene som må tas i krevende saker.

Les rapporten her.