Nyhet

Forbedrede forsikringsvilkår for profesjonsansvarsforsikring

Advokatforeningen arbeider kontinuerlig for at medlemmene skal ha de beste dekningene og vilkårene i markedet.

For 2023 har vi forbedret forsikringsvilkårene for profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet på følgende punkter:

  • I vilkårene pkt. 3.2 presiseres det at oppdrag som voldgiftsdommer og rekonstruktør er dekket.
  • Vi har fjernet den tidligere sikkerhetsforskriften som gjaldt ved oppdrag tilknyttet fast eiendom eller oppgjør vedrørende skip eller løsøre registrert i realregister. Advokatforeningens forsikringsvilkår for profesjonsansvarsforsikring for advokatvirksomhet inneholder nå ikke sikkerhetsforskrifter.
  • I pkt. 7.7 presiserer vi at egenandelen ikke reduserer forsikringssummen.

Vi har samtidig gjort noen redaksjonelle endringer for å tydeliggjøre at Advokatforeningens tilbud om profesjonsansvarsforsikring automatisk inkluderer:

  • kriminalitetsforsikring,
  • medierådgivning og
  • dataangrepsforsikring.

Les mer om neste års tilbud her.