Nyhet

Velkommen til Advokatforum i Høyesterett

Årets Advokatforum arrangeres 27. oktober kl. 16.00-18.00 i Møtesalen i Høyesteretts Hus. Temaet for årets forum er "Ankesiling i straffesaker", og opplegget for arrangementer vil tilsvarende som tidligere år.

Kjøreplanen er som følgende:
1. Velkommen
2. Ankesiling i straffesaker sett fra Høyesteretts perspektiv
3. Ankesiling i straffesaker i Høyesterett sett fra forsvarerens perspektiv
4. Ankesiling i straffesaker i Høyesterett sett fra påtalemyndighetenes perspektiv.

Høyesterett har også invitert en representant fra lagmannsrettene til å si noe om ankesiling i straffesaker i Høyesterett sett fra deres perspektiv avslutningsvis.

Advokatforeningen har fått tildelt 55 plasser og vi ber dermed interesserte om å melde seg på innen 10. oktober 2022.

Her kan du melde deg på Advokatforum i Høyesterett