Nyhet

Dette er de nye medlemmene i lovutvalgene og faste utvalg fra 2024

mennesker på trapp. YA Oslo
Advokatforeningens hovedstyre oppnevnte 25 nye tillitsvalgte på sitt siste styremøte før jul. Her kan du se hvem de er.

Lovutvalgene

Lovutvalget for asyl og utlendingsrett

Per-Erik Gåskjenn (Bergen Legal), Bergen

Lovutvalget for avgiftsrett

Frode H. Larsen (Ræder Bing Advokatfirma AS), Oslo

Nils Flesland Bull (Advokatfirmaet Harboe & Co AS), Oslo

Kari-Ann Mosti (Advokatfirmaet Grette AS), Oslo

Lovutvalget for bank, finansiering og valuta

Hilde Høksnes (Advokatfirmaet Selmer AS), Oslo

Hanne R. Sanne (Jæren Sparebank), Bryne

Lovutvalget for barnevern

André Berven (Advokatfirmaet Lærum, Lier, Stende & Berven AS), Lillestrøm

Erik Ringberg (Advokatfirmaet Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik AS), Tromsø

Lovutvalget for bygningsrett og reguleringsspørsmål

Ane K. Lillevoll-Øvre (Tromsø kommune - Kommuneadvokaten), Tromsø

Elisabeth Nygård (Haver Advokatfirma AS), Bryne

Lovutvalget for børs og verdipapirhandelrett

Per K. Ramsland (Arntzen de Besche Advokatfirma AS - Stavanger), Stavanger

Lovutvalget for energirett, vannkraft, olje og gass

Camilla Grytten (CMS Kluge Advokatfirma AS), Stavanger

Lovutvalget for erstatningsrett

Trond W. Lunde (Kogstad Lunde & Co DA Advokatfirma MNA), Oslo

Lovutvalget for IKT og personvern

Knut-Erik Jakhelln (Equinor ASA), Fornebu

Lovutvalget for miljø, klima og bærekraft

Lars O. Sikkeland (Equinor ASA), Stavanger

Lovutvalget for skatterett

Lars M. Hegdal (Harris Advokatfirma AS), Bergen

Anders Nordli (Advokatfirmaet Grette AS), Oslo

Synne Bjotveit (RSM advokatfirma AS avd Bergen), Bergen

Lovutvalget for skjønns-, ekspropriasjons- og vassdragsrett

Chirsti E. Hurlen (Advokatfirmaet Lund & Co DA), Oslo

Lovutvalget for velferds- og trygderett

Gorm Grammeltvedt (Grammeltvedt Advokatfirma AS), Oslo

Eskil Lobben (TYR Advokatfirma AS), Drammen

Anthony Chr. Caffrey (Advokatfirmaet Legalis AS), Oslo

Faste utvalg

Utvalg for bistandsadvokater

Sverre Ulstrup (Advokatfirmaet KPU DA), Oslo

Utvalg for advokatetikk

Sonja E.B. Heimset (Harris Advokatfirma AS), Bergen