Nyhet

Lovutvalget for strafferett og straffeprosess trenger nytt medlem

Kvinner og menn rundt et møtebord
Gjennom lovutvalgene skal Advokatforeningen være en uavhengig høringsinstans med fokus på rettssikkerhet og kvaliteten på foreslått lovgivning.

Lovutvalgenes oppgaver er å utarbeide forslag til høringsuttalelser, følge med i lovgivningsarbeidet, komme med råd og svare på generelle pressehenvendelser innenfor sitt fagområde, med mer.

Som medlem i lovutvalget for strafferett og straffeprosess er du med å påvirke rettsutviklingen, og du får inngående kjennskap til nye lovforslag innenfor fagfeltet.

Hvem er med i lovutvalgene?

Lovutvalgene består av advokater med særlige kunnskaper innenfor bestemte fagfelt. Hvert utvalgs medlemmer har ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Lovutvalget for strafferett og straffeprosess består av pr. i dag av 12 medlemmer, hvorav et medlem er leder.

Hva innebærer vervet i lovutvalgene?

Arbeidet i utvalgene er frivillig og ulønnet. Hvor mye arbeid som må nedlegges varierer fra utvalg til utvalg, og er også avhengig av rettsområde. Medlemmene i lovutvalget for strafferett og straffeprosess oppnevnes av Forsvarergruppens styre.  

Hvorfor skal jeg være med?

Deltagelse i lovutvalget for strafferett og straffeprosess gir mulighet for å påvirke lovgivningen gjennom rettspolitiske innspill, god oversikt over utviklingen innenfor fagfeltet samt verdifullt samarbeid med andre dyktige advokater innenfor ditt fagområde.

Frist for å melde interesse eller foreslå kandidater er 1. februar.

Merk at foreslåtte kandidater må være spurt på forhånd om de ønsker vervet.

Kortfattet forespørsel med kort CV vedlagt (ikke lenke, men vedlegg i pdf-fil), sendes til Forsvarergruppens styre ved .