Nyhet

Unntak fra krav om SQE2-eksamen for å praktisere som «solicitor» i England og Wales

Advokatforeningen har fått gjennomslag for sin forespørsel om å gi norske advokater unntak fra kravet om SQE2-eksamenen.

For å jobbe som «solicitor» i England og Wales, må man ha tillatelse fra SRA. Utenlandske advokater må søke om godkjenning av utdanning eller annen kvalifikasjon eller erfaring som kan tilsvare nivået til Englands jusutdanning samt bestå SQE1- og SQE2-eksamnene.

SQE står for Solicitors Qualifying Exemption, og består av to eksamenerSQE1 er en multiple choice-test som tester juridisk faglig kunnskap. SQE2 tester praktiske evner, og inkluderer både skriftlig og muntlig eksamen.

På SRA sine nettsider kan du lese mer om kravet.