Nyhet

Her er de nye retningslinjene for private granskinger

Mann som blar gjennom perm med kvitteringer
Advokatforeningens hovedstyre vedtok i forrige uke de nye retningslinjene for private granskninger.

Målet med de nye retningslinjene er økt rettssikkerhet i granskninger. De reviderte retningslinjene angir en rekke rettssikkerhetsprinsipper som skal tas hensyn til på et hvert trinn av granskingsprosessen.

Spesielt viktig er endringene som gjelder retten til innsyn og uttalelse i granskingen. Den som granskes skal informeres om hva hen er anklaget for, og gis anledning til å uttale seg om opplysninger som granskerne vurderer å legge til grunn. 

I tillegg til at berørte skal gis rett til reell kontradiksjon, skal uskyldspresumsjonen ligge til grunn for granskingen og det skal gis anledning til å bli representert av advokat eller annen rådgiver. En etterlevelse av prinsippene vil føre til en mer fullstendig opplysning av saken, og gi et bedre grunnlag for konklusjoner. 

Utvalget som har utarbeidet retningslinjene har bestått av følgende medlemmer:

  • Advokat Anne Helsingeng (leder)
  • Advokat Preben Haugmoen Mo
  • Advokat Georg Abusdal Engebretsen
  • Advokat Kristian Brandt
  • Advokat Thomas Steen Brandi

Les retningslinjene her