Nyhet

Ny rettshjelpssats fra 1. juli

Den nye rettshjelpssatsen på kr 1180 gjelder fra 1. juli 2023.

Ved salærfastsettelsen skal salæroppgaven honoreres etter den timesats som gjaldt da oppdraget ble avsluttet.

Les Justisdepartementets rundskriv her.