Nyhet

Retningslinjer for forebygging og håndtering av trakassering i advokatfirmaer

Advokatforeningens mangfoldsutvalg har utarbeidet mal for retningslinjer for forebygging og håndtering av trakassering, herunder seksuell trakassering. Malen ble vedtatt av Advokatforeningens hovedstyre 21. april 2023, og er nå tilgjengelig for våre medlemmer.

Det er nulltoleranse for trakassering, herunder seksuell trakassering i advokatbransjen. Alle bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for alle på arbeidsplassen.

 

Formålet med malen er å gi et utgangspunkt for interne retningslinjer for forebygging og håndtering av trakassering og seksuell trakassering i advokatfirmaene. Retningslinjene har til hensikt å forebygge, avdekke og stanse dette. De skal også informere om ansattes rett og plikt til å melde fra, samt sikre god håndtering og saksbehandling av saker om trakassering og seksuell trakassering.

 

Last ned Advokatforeningens mal for retningslinjer for forebygging og håndtering av trakassering.