Nyhet

Advokatforeningen stiller seg bak IBAHRI sin uttalelse om konflikten mellom Israel og Hamas

fredsdue på beige bakgrunn
Advokatforeningen fordømmer de brutale angrepene på sivile og maner til våpenhvile for å beskytte uskyldige liv.

Med dyp bekymring og sorg, fordømmer Advokatforeningen de tragiske hendelsene den 7. oktober 2023. Den dagen, i et brutalt angrep fra Hamas, mistet uskyldige israelere sine liv. Vi anerkjenner Israels rett til selvforsvar, men samtidig minner vi om at denne retten kommer med et ansvar.

I kjernen av vårt engasjement ligger respekten for de grunnleggende menneskerettighetene, verdier og friheter som er nedfelt i FN-charteret og internasjonal rett. Vi står ved disse prinsippene.

Israels handlinger som svar på angrepet den 7. oktober må skje innenfor folkerettens krav til forholdsmessighet, nødvendighet og distinksjon. Vi er dypt bekymret over det som nå skjer på Gazastripen.

Advokatforeningen stiller seg derfor bak uttalelsen fra International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI) der det blant annet bes om en umiddelbar våpenhvile og etablering av humanitære korridorer. Det er maktpåliggende at Israel sikrer at humanitær hjelp når frem og skaper trygge havner for sivile. Samtidig må Hamas umiddelbart og trygt returnere alle gisler.

Vi maner til respekt for internasjonale menneskerettigheter og humanitærretten fra alle parter. I disse mørke tidene er det mer enn noensinne viktig at vi holder fast ved våre verdier og arbeider for rettferdighet og fred.