Nyhet

Møt Advokatforeningen på arbeidslivsdagene våren 2024

Advokatforeningen deltar på arbeidslivsdagene i Tromsø, Bergen og Oslo våren 2024. Hvis du er nysgjerrig på advokatbransjen og hvilke muligheter det gir etter studiet, kom innom på stand og snakk med tillitsvalgte fra foreningen.

Advokatforeningen deltar på: 

Arbeidslivsdagene i Tromsø 
Den: 19 januar fra 09:00-16:00

Arbeidslivsdagene i Bergen
Foredrag: Dato og tid kommer: Hva kan jeg jobbe med som advokat? 
Stand den: 01.februar fra: 10:00-15:00
Se mer her

Arbeidslivsdagene i Oslo
Foredrag: 09. februar kl. 14:00-15:00 Hva kan jeg jobbe med som advokat?
Stand: 16. februar.
Se mer her

Advokatyrket er svært variert og gir rom for mange muligheter. Som advokat kan man jobbe i små og store advokatfirmaer, i storbyer og på mindre steder, og innenfor alle typer rettsområder. Man kan også jobbe som internadvokat i en bedrift, forening eller organisasjon og som offentlig ansatt advokat i kommune, stat eller andre offentlige organer.  

Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og interesseorganisasjon og jobber for en advokatprofesjon med høy faglig standard, god yrkesetikk og gode rammevilkår. Foreningen arbeider også for å fremme rettssikkerhet og gode rettsstatlige prinsipper og utvikler regler for god advokatskikk. Omtrent 90 % av advokatene og advokatfullmektigene i Norge er medlem av Advokatforeningen.  

Studentmedlemskap i Advokatforeningen er gratis. Som studentmedlem kommer du tettere på advokatbransjen, mulighetene den gir og menneskene som jobber som advokat. Medlemskapet gir bred innsikt i advokatprofesjonen, og bedre forutsetninger for gode karrierevalg. Studentmedlemskapet gir flere fordeler, blant annet: 

  • Full tilgang til Advokatforeningens rabattavtaler – blant annet på hotellkjedene Strawberry og Thon, SATS, Synsam og gode vilkår i Handelsbanken
  • Arrangementer og kurs
  • Manuduksjon i advokatetikk
  • Lønnsstatistikk for bransjen
  • Praktisk veileder for forholdet mellom advokatfullmektig og prinsipal
  • Veileder for trainee-er
  • Veileder for nye forsvarere
  • Mal for arbeidsavtale for advokatfullmektiger
  • Innblikk i Advokatforeningens rettspolitiske arbeid

 

Vi står på stand og gleder oss til å snakke med deg og svare på dine spørsmål!