Nyhet

Nå kan du søke i disiplinærsaker tilbake til 1910

Alle beslutninger fra Disiplinærnemnden for advokater publiseres forløpende på Lovdata. Advokatforeningen har som mål å gjøre disiplinærdatabasen så komplett som mulig. Dette markeres med publisering av 100 disiplinærbeslutninger avsagt i perioden 1910-2004.

Advokatforeningen har over mange år - helt siden 1969 - sørget for tilgjengeliggjøring av anonymiserte beslutninger fra disiplinærorganene. Utvelgelsen av uttalelsene/beslutningene skjedde på bakgrunn av hva som hadde interesse utover den konkrete saken. Først skjedde tilgjengeliggjøringen gjennom publisering i Norsk Sakførerblad (i dag Advokatbladet), som senere ble samlet i hefter. Heftene ble utgitt helt frem til 2004. Tidligere generalsekretær Harald Halvorsen skrev følgende om dette:


«Da uttalelsene er spredt over en rekke numre og årganger forsvinner de lett. Man vil derfor for fremtiden utgi uttalelsene i hefter slik at de medlemmer som måtte ønske det, kan samle heftene. For dette formål vil heftene bli hullet for eventuell innsetting i ringperm. Når et passende antall hefter er utgitt, vil det bli utarbeidet et register.»


I november 2003 vedtok Advokatforeningens representantskap at disiplinærsakene skulle gjøres offentlig tilgjengelig. Hensikten med dette var blant annet å skape mer tillitt til disiplinærordningen og advokatenes omdømme. Ett år senere, i 2004, fulgte regjeringen opp med et vedtak om tilsvarende åpenhet for Disiplinærnemnden. Lovdata fikk i den forbindelse i oppdrag å etablere en database hvor de viktigste disiplinærsakene skulle publiseres, i anonymisert versjon. Siden dette er det jevnlig blitt publisert disiplinærbeslutninger som ble ansett å være av allmenn interesse. 


Advokatforeningen har nå igangsatt et arbeid med å gjøre disiplinærdatabasen på Lovdata mer komplett. Samtlige beslutninger fra Disiplinærnemnden, siden etableringen i 1997, skal publiseres. I tillegg skal beslutningene fra Advokatforeningens disiplinærorganer, som ble inntatt i heftene fra 1969-2004 bli publisert, samt et knippe interessante beslutninger fra tidsperioden 1909-1940. Nå har 100 av disse beslutningene allerede blitt publisert på Lovdata – resten vil bli publisert fortløpende. 

Formålet med suppleringen av disiplinærdatabasen er å sikre at advokatene til enhver tid har et så godt grunnlag som mulig når de møter på etiske problemstillinger i sin hverdag. Etter en nærmere gjennomgang av de eldre beslutningene, ser vi at mange er like aktuelle og relevante i dag, flere tiår etter at de ble avsagt. 


Du kan søke i disiplinærdatabasen på Lovdata (krever Lovdata Pro). 

God lesing!