Nyhet

Salærrådets anbefaling for 2024: 1464 kroner

Jon Wessel-Aas og Emilie Enger Mehl signerer avtale
Salærrådets anbefaling er klar. Deres uavhengige faglige vurdering er at rettshjelpssatsen bør settes til 1464 kroner i 2024.

Salærrådet består av høyesterettsdommer Arne Ringnes, professor ved Økonomisk institutt (UiO) Karen Helene Ulltveit-Moe og lagdommer Per Jordal. Deres mandat er beskrevet i avtalen som Justis- og beredskapsdepartementet inngikk med Advokatforeningen i juni 2022. Salærrådet skal hvert år komme med sin vurdering av hva som vil være bærekraftig nivå på rettshjelpssatsen.

Regjeringen foreslår i sitt budsjettforslag for 2024 en rettshjelpssats på 1215 kroner, med det vil satsen være 249 kroner under bærekraftig nivå. Per i dag er vi 205 kroner under bærekraftig nivå for 2023. Dette innebærer at regjeringen med sitt budsjettforslag vil øke spriket mellom gjeldende sats og bærekraftig sats.

Salærrådet har ingen anbefalinger for reisefraværsgodtgjørelsen eller stykkpriser  i årets anbefaling.

Her kan du lese Salærrådets fullstendige anbefaling (PDF)

Her kan du lese Salærrådets mandat (PDF)