Nyhet

Nå kan du se hvem som kan vinne Advokatforeningens talentpris 2023.

Advokatforeningens talentpris 2023 skal gå til en advokat som engasjerer seg på en særlig god måte i den faglige og personlige utviklingen hos fullmektiger og ferske advokater. 

Juryen har nominert tre prinsipaler som alle på sin måte har bidratt i utviklingen av advokatfullmektiger og unge advokater. Juryen har blant annet lagt vekt på kandidatenes særskilte engasjement for talentutvikling, og den ekstra innsatsen de legger ned for å tiltrekke og beholde talentene.    

Prisen deles ut i forbindelse med Advokatforeningens årstalemiddag 16. november. 

Juryen er svært fornøyd med at det i år har kommet forslag til kandidater som holder til i flere av Advokatforeningens kretser. Det var mange gode kandidater som hadde fortjent en nominasjon, og juryen synes det er inspirerende å se at så mange prinsipaler er gode rollemodeller, og opptatt av talentutvikling, i det langstrakte landet vårt. 

Til slutt falt valget på tre verdige kandidater til Advokatforeningens talentpris 2023. De nominerte er: 

Christine Haugstvedt Downing (45) – Deloitte Advokatfirma, Bergen 

Christine Haugstvedt Downing er eiendomsadvokat, og har vært leder av Deloitte Advokatfirma Vest siden 2019. Hun har vært med på å bygge opp kontoret i Bergen, og også eiendomsteamet til Deloitte nasjonalt. 

Juryen legger merke til at Christine ser behovet for å rekruttere et bredt mangfold av talenter. Hun har blant annet vært med på å bygge opp fagmiljøet innenfor bærekraft i Deloitte, og vært sentral i rekrutteringen. I tillegg er hun opptatt av å øke sin kompetanse som en inkluderende leder. Hun har blant annet vært med i et omvendt mentorprogram, hvor hun som mentee sammen med en flerkulturell, ung mentor, utforsket blant annet ubevisste holdninger, og utfordringer og målsettinger innen mangfold. 

Kolleger beskriver Christine som en inkluderende og engasjert leder, som skaper og gir tillit. Hun er inspirerende for andre medarbeidere. Selv om hun legger ned mye tid i arbeidet sitt og tar i et tak når det er nødvendig, så evner hun å balansere det med et privatliv som blant annet inneholder fire barn og toppturer.  

Juryen mener at Christine sitt engasjement for å løfte et mangfold av talenter, samtidig som hun er en god rollemodell for sine medarbeidere, gjør at hun er en verdig kandidat til Advokatforeningens talentpris 2023. 

Johan Henrik («Bob») Frøstrup (67) – Advokatfirmaet Eurojuris Telemark, Skien 

Johan Henrik «Bob» Frøstrup er advokat i Eurojuris Telemark. Han arbeider med flere ulike rettsområder, og gir i hovedsak forretningsjuridisk bistand. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1994. 

Juryen legger særlig vekt på Johan Henriks innsats for at det skal være mulig å oppnå advokatbevilling i distriktet. Han har gjennom store deler av sin karriere hatt fullmektiger hos seg, og beskrives som en advokat med god evne til å rekruttere egnede jurister til advokatrollen. Kolleger trekker frem at han er veldig flink til å følge opp fullmektigene, involvere dem, og gi dem tillit i store saker. Han tar seg alltid tid, samtidig er han ikke redd for å la de arbeide selvstendig. Det at han arbeider så bredt med saker som han gjør, bidrar til at fullmektigene får jobbe tilsvarende bredt. 

Juryen mener at Johan Henriks langvarige og kvalitetsbevisste arbeid for å fremme gode advokatfullmektiger gjør at han er en verdig kandidat til Advokatforeningens talentpris 2023. 

Magnus Hellesylt (63) – Advokatfirmaet Wiersholm, Oslo 

Magnus Hellesylt har i over 30 år vært sentral i å utvikle Wiersholm avdeling for tvisteløsning. Han har toppet flere nasjonale og internasjonale rangeringer, og er en av Norges ledende advokater innen tvisteløsning og prosedyre. Han har hatt møterett for Høyesterett siden 1998.

Juryen ser en prinsipal som er opptatt av å inkludere og gi tillit til mindre erfarne kolleger. Han beskrives som en pedagogisk veileder, som er opptatt av den personlige utviklingen til sine medarbeidere. Særlig blir det trukket frem at han gir ansvar til ferske advokatfullmektiger, og er opptatt av at småbarnsforeldre får mulighet til å delta i større faktumsaker for retten. Like fullt understreker han ofte at også advokater er mennesker, med andre forpliktelser og behov enn arbeidet.

Juryen mener at Magnus’ årelange engasjement for å utvikle advokatfullmektiger og unge advokater, og å gi dem ansvar og inkludere dem i store og komplekse saker, gjør at han er en verdig kandidat til Advokatforeningens talentpris 2023.