Nyhet

Sivilsamfunnets rettsstatsmelding lansert

Svein Harberg tar i mot rettstatsmeldingen av Jon Wessel-Aas
Sivilsamfunnets rettsstatsmelding, der 22 organisasjoner tar temperaturen på den norske rettsstaten, ble overlevert til Stortinget i går.

Stortingets første visepresident, Svein Harberg, tok i mot rettsstatsmeldingen på vegne av Stortinget. Han takket organisasjonene som har bidratt til meldingen for at de tar sitt samfunnsansvar alvorlig. 

Dette er andre året sivilsamfunnet har gått sammen om å skrive en slik rettsstatsmelding, og målet er å gjenta dette hvert år til det offentlige selv tar ansvar for å lage et helhetlig dokument som beskriver rettsstatens tilstand.

Les Sivilsamfunnets rettsstatsmelding her (pdf)