Nyhet

Statsbudsjettet 2024: Etterlengtede bevilgninger til kriminalomsorgen

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 foreslås det å styrke kriminalomsorgen med 133 millioner kroner utover prisjustering, hvorav 85 millioner er uten binding. I tillegg foreslås det å øremerke 55 millioner kroner til en forsterket fellesskapsavdeling for kvinner, samt 11 millioner kroner til ungdomsenheten.

- Dette er et viktig og solid signal om at utfordringene i norske fengsler tas på alvor sier Maria Hessen Jacobsen, som er leder av Advokatforeningens menneskerettsutvalg.

Advokatforeningen har i en årrekke arbeidet for etableringen av forsterkede fellesskapsavdelinger, og setter pris på at regjeringen følger opp initiativet. 

- For å møte de internasjonale menneskerettsstandardene må det likevel bevilges mer penger til kriminalomsorgen. Hessen Jacobsen viser til beregninger fra Oslo Economics som viser at fengslene trenger engangsinvesteringer i bygg tilsvarende 195 millioner kroner, og en økning i bemanning tilsvarende 145 millioner kroner per år for å nå målsettingen om 8 timer fellesskap, og meningsfullt aktivitetstilbud hver dag.

Hendelsen i Bredtveit fengsel, der en innsatt tok livet sitt foran andre innsatte, gjorde at regjeringen igangsatte et arbeid for å gjenoppbygge kriminalomsorgen.

- Vi kan aldri mer tillatte at det kommer så langt før vi reagerer, og det bør statsbudsjettet reflektere» uttaler Hessen Jacobsen.