Nyhet

Statsbudsjettet 2024: Foreslår en realnedgang i rettshjelpssatsen

Regjeringens forslag til statsbudsjett inneholder en økning i rettshjelpssatsen på 35 kroner, fra 1180 til 1215 kroner. Dette er mindre enn regjeringens anslag for inflasjon, og innebærer dermed en realnedgang i satsen.

- Dette er en stor skuffelse for våre medlemmer og alle de representerer, som ble lovet at regjeringen skulle jobbe for en bærekraftig rettshjelpssats, uttaler Jon Wessel-Aas, leder i Advokatforeningen.

Rettshjelpssatsen er den betalingen advokater i rettshjelps- og straffesaker får for å representere klienter som har krav på juridisk bistand på statens regning. Rettshjelpssatsen er nå lavere enn den var i 2001, justert for inflasjon. En gjennomsnittlig norsk årslønn har vokst med 38 prosent justert for inflasjon siden samme år.

- Det offentlige styrker sin stilling ytterligere på bekostning av svake grupper, blant annet barnevernsbarn i sivile saker, og voldtektsofre og mistenkte i straffesaker, sier Wessel-Aas.

Regjeringen viser i sitt budsjettforslag til Salærrådets anbefaling om en rettshjelpssats på 1385 kroner. Salærrådet er et uavhengig organ som på faglig grunnlag gir anbefalinger om hva satsen må være for å ligge på et bærekraftig nivå. Salærrådet ble opprettet i fjor høst, etter en avtale mellom Advokatforeningen og Justis- og beredskapsdepartementet.

- Regjeringen velger å fortsette en politikk med en rettshjelpssats langt under det Salærrådet har fastslått som bærekraftig nivå - uten å begrunne hvorfor, sier Wessel-Aas.