Nyhet

Statsbudsjettet 2024: Viktige satser og tall

Her har vi samlet lenker til en del viktige satser og tall i forslaget til statsbudsjett.

Rettshjelpssatsen

Regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett å øke rettshjelpssatsen til 1215 kroner. 

Rettsgebyret

Rettsgebyret økes til 1 277 kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Økningen er på 34 kroner.

Regjeringens skatte- og avgiftsopplegg for 2024

Forslag til skattesatser 2024

Forslag til avgiftssatser 2024

St. prp. nr. 1 Skatter og avgifter 2024

Nyttige lenker til informasjon om statsbudsjettet

Statsbudsjettet fra A til Å

Sentrale budsjettdokumenter og pressemeldinger

Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag